LUFO deltar i Food Talks i Helsingborg 6 december

28-09-2017 13:13

Som en del av arbetet med att öka synligheten för livsmedelsforskningen vid Lunds Universitet kommer LUFO att delta i evenemanget Food Talks på Sundspärlan i Helsingborg den 6 december. Bakom arrangemanget står organisationen Food Evolution, som samlar aktörer inom mat/livsmedelsområdet i Helsingborgsregionen. Läs mer om arrangemanget här

Nya doktorsavhandlingar

28-09-2017 13:12

Den 29 september disputerar Hisfazilah Saari i livsmedelsteknik på avhandlingen ”Starch stabilized Pickering emulsions. Colloidal starch particles and their effects on emulsion properties.” Disputation äger rum på Kemicentrum, föreläsningssal B, kl 10.15-12

Den 6 oktober disputerar Kataneh Aalaei i livsmedelsteknik på avhandlingen ”Processing and Storage stability of Skim Milk Powder. Monitoring Early and Advanced Stages of the Maillard Reaction.” Disputationen äger rum  kl 10.15-12 på Kemicentrum, föreläsningssal B.

Den 27 oktober disputerar Meghan Cridland i etnologi på avhandlingen ”May contain traces of” An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet. Disputationen äger rum på LUX, sal C:121 kl 10.15-12.

Samtliga avhandlingar finns tillgängliga via länkarna i nyheten, eller via www.lup.lub.lu.se

Livsmedelsteknik är kultur!

28-09-2017 13:03

Institutionen för Livsmedelsteknik deltog i Kulturnatten i Lund 16 september. Även i år var besökarna över 1 000 på studiecentrum där LTH-institutioner presenterade sin verksamhet. Hos Livsmedelsteknik kunde intresserade testa sina smak- och doftsinnen med en socker/kanelblandning, men även smaka på levande bakterier och, den som vågade, smaka på chili med olika styrka. Den starkaste med hela 575 000 SHU (scoville heat units*).

*https://sv.wikipedia.org/wiki/Scoville

Livsmedelssäkerhet – ett hett område

28-09-2017 13:01

Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan.

Nya råvaror, nya processer, förändrade matvanor samt en allt större andel åldrande befolkning ger nya nischer för patogena mikroorganismer. Detta kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Det nationella nätverket inom livsmedelsmikrobiologi bjuder in till en konferens 7 november under rubriken: Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Här diskuteras bland annat EHEC, Campylobacter, nya livsmedel, opastöriserad mjölk och antibiotikaresistens.

Tid: 7 november 09.00 till 15.30, Uppsala universitet

Kontakt anna.blucher@lnu.se

Anmälan

Arrangörsgruppen med Jenny Schelin, LU, som nr 2 från höger

Cookalong 16 oktober– Forskare, kockar och entreprenörer i samverkan

28-09-2017 12:54

Lunds universitet och Medicon Village bjuder in till samtal, matlagning och innovativa framtidslösningar ledda av TV-kocken Tareq Taylor och professor Charlotte Erlanson-Albertsson. Den 16 oktober som är Världsmatdagen står ämnen som Ät dig friskare, Experimentlusta i köket och Matglädje i hälsans tecken på menyn.

Tid: 16 oktober 10.00 till 15.00, Medicon Village, gratis men kräver registrering

Kontakt och anmälan cookalong2017@cronstromco.se.

Läs mer

LIFT på Livsmedelsdagarna i Tylösand

28-09-2017 12:50

Forskarskolan LiFT, med LTH som en av initiativtagarna, var på plats under Livsmedelsdagarna 13–15 september i Tylösand. Dagarna var ett bra tillfälle för LiFT-doktorander att träffa livsmedelsindustrin men också att engagera nya mentorer. Den 8 december presenterar LiFT-doktorander sina arbeten på SLU i Uppsala.

Mottot för livsmedelsdagarna – Ska vi ha stora eller små livsmedelsföretag – engagerade ca 300 deltagare. Alla var överens om att både stora och små företag behövs i framtiden. De har olika uppgifter och kan komplettera och inspirera varandra. 2017 års Livsmedelspris delades ut och vinnare var Simris Alg som har ”lyckats utveckla och marknadsföra en revolutionerande produkt – omega 3 från alger”. Läs mer

Forskningssynteser inom livsmedelsområdet

28-09-2017 12:43

Forskningsrådet Formas har som en del av förverkligandet av Regeringens livsmedelsstrategi fått särskilda medel för att stärka svensk livsmedelsforskning. Som första steg gjordes under sommaren en utlysning av forskning som skall resultera i synteser av viktiga forskningsfält inom livsmedelsområdet. Forskare vid Lunds universitet står bakom tre ansökningar. Det är Ulf Johansson, Företagsekonomi, Marilyn Rainer, Livsmedelsteknik, samt Emily Sonestedt, Nutritionsepidemiologi, som ansvarar för de föreslagna synteserna, som i sin tur skall leda fram till kommande utlysningar av forskningsprojekt. Besked väntas under hösten. Ansökningarna visar på den bredd och styrka som Lunds universitet har inom livsmedelsforskningen.

Nutritionsfakta utmanar oseriösa hälsoexperter

28-09-2017 12:41

Swedish Nutrition Foundation, SNF,  står bakom Nutritionsfakta.se, som är en kunskapsportal på nätet. Den innehåller nya forskningsrön och sammanfattande översikter skrivna av aktiva forskare inom specifika områden. Syftet med portalen är att bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet
  • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor

Besök sidan här

Livsmedelsforum 19 oktober 2017 – så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

28-09-2017 12:38

Den nya livsmedelsstrategin förändrar livsmedelskedjan i grunden. Hur påverkar konsumtionsförändringar, klimatförändringar, hälsoutmaningar livsmedelssektorn? Hur ska man förhålla sig till ny viktig forskning och globala hållbarhetsmål? Konferensen den 19 oktober belyser, analyserar och ger svar på hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut och påverka aktörerna.

Tid: 19 oktober 09.15 till 16.50, Malmö

Information och anmälan

Kontakt konferens@aktuellhallbarhet.se

3,5 miljoner kronor till entreprenörer med lösningar kring mat för äldre

28-09-2017 12:35

Nu finns det möjlighet att ansöka om innovationscheckar för sammanlagt 3,5 miljoner kronor hos
Livsmedelsakademin. Ansökningarna är öppna för entreprenörer, små och medelstora företag samt offentliga och
ideella organisationer och ska handla om produkter eller tjänster som bidrar till bättre hälsa och
välbefinnande, psykiskt eller näringsmässigt, för äldre personer. Innovationscheckarna är en del av projektet INCluSilver, ett samarbete mellan nio olika länder. Läs mer och ansök i ansökningsportalen.

För mer information kontakta Rolf Bjerndell, ansvarig för Livsmedelsakademins Entreprenörsråd,
rolf.bjerndell@livsmedelsakademin.se