Förpackningstillverkaren Å&R Carton meddelar att man stärker den nyligen aviserade alliansen med Norsk Elektro Optikk och svenska Gasporox genom att förvärva 12 procent av aktierna i Gasporox. Gasporox är ett företag grundar sig i vetenskap och forskning om laserteknik vid Lunds Universitet. Tillsammans med Å&R Carton är förhoppningen att kunskapen kan appliceras på en mängd barriärskyddade förpackningslösningar över hela världen. För att främja ett effektivt samarbete kommer Gasporox flytta sin verksamhet och starta nya utvecklingslaboratorier i närheten av Å&R Cartons teknikcentrum i Lund. Länk