Dagligen möter vi rapporter om mat som kan göra oss sjuka, men samtidigt rapporter som säger att just den maten är nyttig. Vad ska vi tro? Emily Sonestedt är en av medlemmarna i forskargruppen inom Nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet som vidareutvecklat STROBE-riktlinjerna för att lättare kunna jämföra och tolka forskningsresultat från koststudier. http://www.lu.se/article/komplicerad-kostforskning-far-nya-riktlinjer

emilyS