The Bridge är en mötesplats mellan näringsliv, akademi och samhälle som tar avstamp i globala utmaningar, vetenskapliga fakta och entreprenöriella möjligheter. Första konferensen hålls 22-23 juni i år, på Medicon Village. Två av de prominenta inbjuda talarna har direkt livsmedelsanknytning; Sudhvir Singh, Policy director EAT Foundation och Åsa Skogström Feldt, Managing Director of the Hunger Project. Mer information om programmet.