DISH – Global Centre for Food Safety – är ett nytt, internationellt samarbete med fokus på de utmaningar som finns kring food safety. Det är en samverkan mellan Danmark (DTU), Italien (Bologna University), Sverige (Lund Univeristy) och Hong Kong (HK Polytechnic University). DISH ser food safety som en av de stora utmaningarna hela världen står inför och därför är detta globala, världsunika samarbete ett viktigt sätt att föra upp problemen på agendan för att åstadkomma förändringar i det längre perspektivet.