Food Science Sweden går nu in i en fortsättningsperiod. Under den första fasen 2013–2017 bestod nätverksorganisationen av Chalmers, LTH, SLU och SP Food and Bioscience/RISE. Under den kommande perioden utökas gruppen med Örebro universitet. Food Science Sweden 2017–2019, som undertecknades av representanterna i februari, siktar mot att vitalisera och stärka den svenska livsmedelsforskningen ”genom att ett gemensamt förslag till forskningsprogram tas fram till 2018 i samverkan med industrier, myndigheter och samhället i stort”. Man menar att ”Forskningsprogrammet identifierar, prioriterar och stärker Sveriges inom- och tvärvetenskapliga forskning i livsmedelskunskap och angränsande områden.”

Budgeten för arbetet, där också forskarskolan LiFT (Livsmedelsproduktion med Framtidens Teknologier) ingår, är 3 miljoner kronor under en treårsperiod till vilken parterna samt Livsmedelsföretagen bidrar. För mer information kontakta koordinatorn för LIFT Anna Ström, anna.strom@chalmers.se