Trots avslaget på ansökan om en FoodKIC arbetar konsortiet vidare med många aktiviteter och samarbetsprojekt. På nätverksmötet i Århus 20 juni släpps två rapporter som sammanfattar de gångna årens erfarenheter och ger konkreta förslag på vilka åtgärder som behövs för att utveckla livsmedelssystemet. Rapporterna handlar om ”Next Practice” inom utbildning respektive entreprenörskap, och kan rekvireras från FoodNexus Nordics sekretariat.