Inom ramen för forskningsprogrammet Tvärlivs har projektet “Innovativa produktionssystem för mer vegetabilier på matbordet – InVeg” tilldelats 11.4 miljoner. InVeg är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan enheten för Livsmedelsteknologi, LUIS, institutioner vid teknisk och medicinsk fakultet vid LU, SLU, 8 företag och en kommun. Målet är att öka konsumtionen av vegetabilier och stärka livsmedelsbranschens innovationsförmåga och kostnadseffektivitet genom tvärvetenskaplig forskning som involverar små och medelstora företag.

Foto: Julio Saavedra

InVeg – för mer vegetabilier på matbordet syftar till att skapa ny innovativ livsmedelsproduktion inom vegetabilieområdet.

 

Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle och en bred industriell utveckling som resulterar i flera innovationer och tillväxt. Två av de viktigaste trenderna inom livsmedelssektorn, med direkt inflytande på industrins framtida tillväxt och prestanda, anses vara (Frost&Sullivan) resurseffektiv produktion samt hälsa och välbefinnande. Måltider och produkter som är ”gröna/miljövänliga” och hälsosamma har en växande efterfrågan och är något konsumenterna är villiga att betala extra för. En produktgrupp med speciellt intresse i de här sammanhangen är frukt och grönsaker. I WHO:s rapport ”Global health risks” (WHO 2009) bedöms ett lågt intag av frukt och grönsaker vara den 12:e ledande riskfaktorn för ökad dödlighet och sjukdom globalt och den 7:e riskfaktorn i höginkomstländer tillsammans med välkända riskfaktorer som högt blodtryck, rökning, övervikt, osv. Råvaruförlusterna i livsmedelskedjan är högst för grönsaker och frukt, inkluderat vad konsumenterna slänger utnyttjas mindre än hälften, endast 46 och 43 % för grönsaker respektive frukt (Frost& Sullivan).

 

Vår idé bygger således på att öka konsumtionen av svenska vegetabilier för att förbättra folkhälsan och samtidigt minska svinnet i samband med hantering, processning och konsumtion. Vi samarbetar med företag som är aktiva inom ett specifikt område, produktion av livsmedel från frukt och grönsaker, ett område där institutionen för Livsmedelsteknik har en bred kompeten. Vi vill ställa vår kunskap till förfogande för samhället och vara en resurs för livsmedelsföretagens problemlösning. Resultatet förväntas att ge 1) ökad kunskap om hur påverkan av växtceller, via produktions- och lagringsbetingelser, kan optimeras för att ge bra livsmedel 2) nya industriägda produktkoncept 3) en plattform för öppen innovation.

 

Projektet ska i första hand finna lösningar på aktuella problem i företagen. Att behov av innovationsstöd hos små och medelstora företag är stort, speglas av det positiva mottagande vi fått av industrirepresentanter under arbetet med ansökan. Fyra delprojekt har identifierats 1) framtidens skolmatspotatis – kvalitet i hela kedjan 2) lokalt producerad och förädlad lök 3) användning av rest- och biprodukter från purjolök 4) mervärdesmat via fermentering, nya produkter och processer. Vi kommer att jobba med innovation på två sätt, genom fokus på individuella delprojekt, där patenterbart resultat kan uppnås, och genom en gemensam plattform där en integrerad lösning kan generera en innovation baserad på såväl forskarkollektiv som företagsspecifik kunskap.

 

Yvonne Granfeldt, associate professor,

Projektledare