Docent Vesa Leppänens och professor Ann-Mari Sellerbergs forskning om handeln handlar om vilka som rekryteras till dagligvaruhandeln, hur tillfälligt anställda ”testas” i butiken och hur de senare utvecklas och utbildas främst genom rörlighet inom butiken och mellan butikerna. Deras bok, Rörlighetens sociala betydelser: handlare, butikschefer och anställda berättar om rörlighet in i, inom och ut ur dagligvaruhandeln bland handelns anställda, bidrar till förståelse av kunskap, utbildning och rörlighet inom dagligvaruhandeln. De är nu engagerad i ”Anställningsbidrag inom handeln”, ett projekt som startar i oktober 2016.

vesaannmarisellerberg