Forskningsrådet Formas har som en del av förverkligandet av Regeringens livsmedelsstrategi fått särskilda medel för att stärka svensk livsmedelsforskning. Som första steg gjordes under sommaren en utlysning av forskning som skall resultera i synteser av viktiga forskningsfält inom livsmedelsområdet. Forskare vid Lunds universitet står bakom tre ansökningar. Det är Ulf Johansson, Företagsekonomi, Marilyn Rainer, Livsmedelsteknik, samt Emily Sonestedt, Nutritionsepidemiologi, som ansvarar för de föreslagna synteserna, som i sin tur skall leda fram till kommande utlysningar av forskningsprojekt. Besked väntas under hösten. Ansökningarna visar på den bredd och styrka som Lunds universitet har inom livsmedelsforskningen.