The global food safety & technology forum kommer att hållas i Lund 31maj–2 juni 2017. Det är en global konferens kring främst food safety och sustainability. Bakom konferensen står Lunds universitet och Danmarks Tekniska Universitet tillsammans med universitetet i Bologna och The Polytechnical University i Hongkong, vilka alla fyra har bildat ett Joint Centre of  Food Safety. Temat för konferensen är: Challenges are global – so are the solutions! På konferensagendan står bl.a. Do we get what we are paying for? Time and Quality, Consumer Trust, Sustainable food production och Antibiotical resistance.

Gofood

Christine Nelleman (DTU), Bengt Streijffert (LU), Terence Lau (PolyU) och Patrizia Brigidi (UniBo)