För att förbättra folkhälsan är det viktigt att få fina grönsaker hela vägen fram till matbordet. “Innovativa produktionssystem för mer vegetabilier på matbordet” heter ett av projekten som har fått stöd från ”TvärLivsprogrammet” för vidare utveckling av sin projektidé, som bygger på att öka konsumtionen av svenska grönsaker och frukter. Startpunkten är tre delprojekt som, tillsammans med andra som identifieras via en öppen innovationsprocess, kommer att vidareutvecklas i en fullständig ansökan.

Genom att samarbeta med och utveckla potentialen för både SME företag som odlar och hanterar dessa råvaror och med måltidsindustrin som serverar produkterna, strävar projektet efter att förbättra folkhälsan och samtidigt minska svinnet i samband med hantering, processning och konsumtion. Detta samarbete ger de bästa förutsättningarna och kan redan på relativt kort sikt ge positiva effekter. Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom livsmedels- och måltidsindustrin med intresse och ambitioner att ta fram nya processer för hantering, tillverkning och tillagning av svenska grönsaker och frukter samt till forskare som ingår i ”Food Science Sweden”, en nationell plattform med syfte att stärka svensk livsmedelsforskning.

 

Öppen innovation baserat på två huvudpunkter 

Ett program för öppen innovation ska utvecklas dels genom att medlemmarna utbyter ”best praxis” och utforskar tillsammans ämnen som berör produktion av livsmedel, dels genom gemensam utformning av regler för projektarbete samt för adekvat behandling av frågor som berör immaterialrätt och sekretess.

 

Tre delprojekt

Det första delprojektet är “Förenklad användning av vegetabilier”, där man fokuserar på ökad förädling och förädling så tidigt som möjligt i produktionskedjan av vegetabiliska livsmedel för att ta fram mer användarvänliga vegetabilieprodukter. Det andra delprojektet heter “Förbättrad styr- och regelerteknik inom måltidsindustrin”, och är en satsning på forskning och utveckling för att processoptimera mot förbättrad kvalitet (näringsinnehåll, smak, konsistens) och minskat svinn vid tillagning av grönsaker och frukt i etablerade uppvärmnings- och nedkylningsprocesser inom restaurang- och storhushållskök. Det tredje delprojektet är “Utveckling av nya processer för implementering av forskningsresultat vid SME”.  Det inriktar sig på utveckling av nya processer för att producera av nya produkter som innehåller förädlade vegetabilier och har betydelsefulla hälsomervärden enligt de nya EU godkända hälsopåståendena. Fermentering samt processning av kostfiber är två områden som angetts i ansökan.

 

TvärLivsprogrammet finansieras av VINNOVA, Formas, Livsmedelföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning.

För mer information, kontakta:

Yvonne Granfeldt, Livsmedelsteknologi: yvonne.granfeldt@food.lth.se