Den 13 oktober invigdes Tarmkanalen i Vattenhallen, Science Center, John Ericssons väg 1.

Monica Almqvist och Leif Bryngfors från Vattenhallen hälsade välkomna och på invigningens talarlista stod

Ulf Ellervik, professor vid Centrum för analys och syntes – Varför vill vi äta, samt Caroline Linninge, docent i Nutrition vid inst. för livsmedelsteknik – Vår magiska kanal.

tarmkanalen