Nu finns det möjlighet att ansöka om innovationscheckar för sammanlagt 3,5 miljoner kronor hos
Livsmedelsakademin. Ansökningarna är öppna för entreprenörer, små och medelstora företag samt offentliga och
ideella organisationer och ska handla om produkter eller tjänster som bidrar till bättre hälsa och
välbefinnande, psykiskt eller näringsmässigt, för äldre personer. Innovationscheckarna är en del av projektet INCluSilver, ett samarbete mellan nio olika länder. Läs mer och ansök i ansökningsportalen.

För mer information kontakta Rolf Bjerndell, ansvarig för Livsmedelsakademins Entreprenörsråd,
rolf.bjerndell@livsmedelsakademin.se