I höst erbjuder Lunds Universitet en uppdaterad omgång av sin populära kurs inom Pulverteknik såväl som en ny kurs inom Formuleringsteknik, för yrkesverksamma och doktorander. Kurserna ges av lärare vid LTH och externa föreläsare i samarbete med Lund University Commissioned Education. Föreläsare som deltar är bland annat Stefan Ulvenlund (CR Competence AB, Lund) och Björn Bergenståhl (Food Technology at Lund University, Lund). Syftet med kurserna är att ge deltagarna bättre förståelse samt verktyg som stimulerar nya idéer om hur man kan utveckla och förbättra produkter och processer. Kurserna ges på engelska. För mer information, kontakta Mirka Fahlander på Lund University Commissioned Education, mirka.fahlander@education.lu.se

Pulverteknik inom kemi, läkemedel och livsmedel ges 14 – 16 september, 2016. Kursbeskrivning och Anmälan (innan 18 juli). Formuleringsteknik inom läkemedel, funktionella livsmedel och kosmetik ges 9-11 november 2016. Kursbeskrivning och Anmälan (innan 30 september).