Forskarskolan LiFT, med LTH som en av initiativtagarna, var på plats under Livsmedelsdagarna 13–15 september i Tylösand. Dagarna var ett bra tillfälle för LiFT-doktorander att träffa livsmedelsindustrin men också att engagera nya mentorer. Den 8 december presenterar LiFT-doktorander sina arbeten på SLU i Uppsala.

Mottot för livsmedelsdagarna – Ska vi ha stora eller små livsmedelsföretag – engagerade ca 300 deltagare. Alla var överens om att både stora och små företag behövs i framtiden. De har olika uppgifter och kan komplettera och inspirera varandra. 2017 års Livsmedelspris delades ut och vinnare var Simris Alg som har ”lyckats utveckla och marknadsföra en revolutionerande produkt – omega 3 från alger”. Läs mer