Den nya livsmedelsstrategin förändrar livsmedelskedjan i grunden. Hur påverkar konsumtionsförändringar, klimatförändringar, hälsoutmaningar livsmedelssektorn? Hur ska man förhålla sig till ny viktig forskning och globala hållbarhetsmål? Konferensen den 19 oktober belyser, analyserar och ger svar på hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut och påverka aktörerna.

Tid: 19 oktober 09.15 till 16.50, Malmö

Information och anmälan

Kontakt konferens@aktuellhallbarhet.se