Årligen matförgiftas över en halv miljon människor i Sverige, många gånger helt i onödan.

Nya råvaror, nya processer, förändrade matvanor samt en allt större andel åldrande befolkning ger nya nischer för patogena mikroorganismer. Detta kräver ständig uppdatering av kunskaperna. Det nationella nätverket inom livsmedelsmikrobiologi bjuder in till en konferens 7 november under rubriken: Risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet. Här diskuteras bland annat EHEC, Campylobacter, nya livsmedel, opastöriserad mjölk och antibiotikaresistens.

Tid: 7 november 09.00 till 15.30, Uppsala universitet

Kontakt anna.blucher@lnu.se

Anmälan

Arrangörsgruppen med Jenny Schelin, LU, som nr 2 från höger