Arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi för Skåne pågår för fullt. En färdig strategi skall presenteras under hösten. En viktig del av arbetet med strategin har varit idéseminarier om aktuella teman. Temat ”Framtidens konsument” avhandlades den 17 mars, på LTH. Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, inledde dagen med att prata om trender och myter kring livsmedelsförpackningar. Därefter följde arbete i grupper där utvecklingsteman definierades. Se filmen där Annika Olsson berättar om dagen. Läs mer om strategin här.

Även den nationella livsmedelsstrategin är på gång. Du kan följa arbetet på Näringsdepartmentets blogg. Där kan du bland inläggen även läsa vad LUFO:s koordinator Håkan Jönsson tycker behövs för att utveckla framtidens kunskap om mat och måltider.

csm_marta_stenevi_ed8373b513

Regionstyrelsens 1:e v ordf Märta Stenevi höll ett engagerat inlägg under idéseminariet.