Nu finns presentationer av LUFO på både svenska och engelska. Du kan ladda ner dem från LUFO:s hemsida www.lufo.lu.se I Science & Technology, vol 18, publicerades en översikt av Lunds universitet som livsmedelsuniversitet. Artikeln ger en god översikt som kan användas i internationella kontakter ST18 Food Tech 20553_pro_AMEND1. Även denna finns tillgänglig på hemsidan.

LUFOcitrus