Livsmedelsbranschen står inför både utmaningar och möjligheter. Ohälsan ökar, matskandalerna florerar och avfallsbergen växer. Samtidigt skapar nya distributionssätt, nya medier, nya livsstilar och nya familjemodeller andra matvanor. Allt påverkar företag, forskning och utbildning och kräver ny kunskap och förändrad syn på livsmedel. Med Lund University Food Studies samlar Lunds universitet kompetens från alla fakulteter för att ta täten inom utvecklingen längs hela livsmedelskedjan.

 

2Food installation

 

En styrgrupp bestående av representanter från både universitetets fakulteter och externa akademier bildar navet i LU-satsningen. Ordförande är professor Per Eriksson, LU:s rektor 2009-14 och f.d. generaldirektör för Vinnova. Fakulteterna är representerade med toppkompetens såväl inom råvaror, förpackning och konsumentområdet, som inom hälsa, medicin och livsmedelsteknik. En viktig aspekt är att betona livsmedelsanknytningen längs hela värdekedjan – från jord till bord.

 

– Det är angeläget för Lunds universitet att samla och synliggöra sin starka och breda kompetens inom livsmedelsområdet. Det är viktigt att både utåt och inåt visa den högkvalitativa forskning och den vittomfattande utbildningen som bedrivs redan idag inom livsmedelsområdet, menar Per Eriksson.

 

Att det är just Lunds universitet som satsar på en livsmedelsplattform kan förklaras med både med den kompetens som finns inom området och med placeringen i Skåne, den svenska livsmedelsproduktionens centrum. Här finns närheten till stora livsmedelsindustrier, stora producenter av livsmedel och förpackningar och även ett antal andra lärosäten med framstående livsmedelsutbildning och livsmedelsforskning.
Koordinator för Lund University Food Studies är docent Håkan Jönsson med bakgrund i både kocknäringen och matforskningen. Han ser den nya satsningen som ett sätt att samla styrkorna inom universitetet för att visa en konkurrensmässighet såväl nationellt som internationellt.

 

– Lunds universitet har en heltäckande livsmedelsanknuten utbildning och forskning längs hela värdekedjan och nu ökar vi synligheten och sätter både Lund och Sverige på den internationella kartan, säger Håkan Jönsson.

 

Lunds universitet med i EU-satsning inom livsmedelsområdet

Den nya plattformen är ett led i universitetets arbete inför den kommande KICen i livsmedel – Food4Future – där Europa via EIT storsatsar på livsmedelsutveckling. Genom konsortiet Foodbest, ett samarbete mellan ett stort antal storproducenter och högkvalitativa forsknings- och utbildningssäten i Europa, verkar man för att tilldelas en KIC inom livsmedelsområdet. EIT kommer att satsa ca 150 miljoner euro per år på att stimulera och utveckla livsmedelsområdet i Europa för att tackla de utmaningar världen står inför när det gäller Food Security, Food & Health och Food & Sustainability.

 

– Lunds universitet utgör genom Lund University Food Studies en stark kraftsamling inom KIC-arbetet, påpekar Bengt Streijffert, universitetets expert inom KICar och en av initiativtagarna till den nya plattformen.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Faktaruta

KIC – Knowledge and Innovation Community

EIT – European institute of Innovation and Technology

Food4Future – en KIC inom livsmedel med start 2016

Foodbest – europeiskt konsortium bestående av Nordic (Danmark/Sverige), Storbritannien/Irland, Nederländerna/Belgien, Frankrike/Spanien samt Italien som gemensamt arbetar för att få KICen inom livsmedel

Foodbest Nordic – leds av Lunds universitet tillsammans med Köpenhamns universitet

 

EU och EIT satsar genom KICarna på att utveckla europeisk produktion och forskning inom ett antal tunga ämnesområden, bl.a. Food, IT, Climate, Healthy Living, Added-value Manufacturing och Raw materials.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

För mer information kontakta:

Håkan Jönsson, 0733-603521, hakan.jonsson@kultur.lu.se

Bengt Streijffert, 0733-861774, bengt.streijffert@rektor.lu.se