Korn innehåller mycket kostfiber som utgör näring för tarmen när det bryts ner. Då bildas smörsyra som har en positiv inverkan på tjocktarmen och har kopplats samman med en rad gynnsamma effekter på vår hälsa. I en studie från Lunds universitet visar forskare att kornets egenskaper blir särskilt gynnsamma om man använder sig av en förädlingsprocess som kallas mältning. Mältning används främst för tillverkning av öl men kan också, med fördel användas i livsmedel som bröd och gröt. Forskningen har bedrivits vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning, där Yadong Zhong nyligen disputerat på ämnet nutritionella effekter av korn. Läs mer. Du kan även själva forskningsartikeln här.