Nu är det högsäsong för examensarbeten med livsmedelsinriktning. Bara vid institutionen för Livsmedelsteknik finns under våren 2017 25 examensarbeten registrerade inom vitt skilda områden. Det samma gäller för ämnen som förpackningslogistik, biokemi, företagsekonomi, tillämpad kulturanalys, strategisk kommunikation med flera. Examensarbeten går att ladda hem från Lunds universitets publikationssida http://lup.lub.lu.se/ Där hittar du också annan forskning från Lunds universitet. Och glöm inte bort LUFO:s egen publikationslista, som ständigt uppdateras med nya artiklar och böcker: http://www.lufo.lu.se/publikationer/

 Bildresultat för examensarbete Lund