Den 22 augusti är det dags för andra upplagan av Ideation Day, i Århus, Danmark. Den som har en innovativ idé inom klimatområdet får möjlighet att presentera idén för en erfaren jury och de bästa idéerna får ett bidrag för att utveckla sina idéer till fullskaliga projekt. Entreprenörer, forskare och studenter på avancerad nivå är alla välkomna att delta.  Anmälan skal ske före 1 augusti. Läs mer och anmäl dig Då livsmedelsområdet är viktigt för klimatarbetet finns det många kopplingar till Climate-KIC, där Lunds universitet är med som partner. Läs mer