Föreningen Foder & Spannmål inrättade i samband sitt 100-årsjubilum 2011 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå. Föreningen vill uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel eftersom förmågan att hantera olika marknadsrelaterade frågor kommer att vara avgörande för den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft i framtiden.  Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas ut för ett examensarbete vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. Nominering sker per e-post tillsammans med nominerad uppsats och kontaktuppgifter till  erik.hartman@sinf.se. Läs mer på Foder & Spannmåls hemsida.