Vid årets Teagasc event i Dublin deltog Magnus Nilsson från Företagsekonomiska institutionen och CIRCLE. Han talade på temat Innovation policy i livsmedelssektorn med huvudpoängen att man som policy maker eller intermediär behöver beakta att det inte finns någon one size fits all-policy och att det därför kan vara problematiskt att enbart fokusera på en sk. STI-approach där syftet är att kapitalisera på (primärt offentlig) R&D. Erfarenheter från SFIN och NCE Culinology i Rogaland Norge utgjorde exempel. Det togs emot med stort intresse då man på symposiet i övrigt lade fokus på hur man kan dra nytta av offentlig R&D. Läs mer om arrangemanget på: http://www.fdbusiness.com/irish-food-companies-encouraged-to-capitalise-on-publicly-funded-research/

 Gruppbild

Magnus Nilsson, tredje från vänster, på konferensen i Dublin.