Swedish Nutrition Foundation, SNF,  står bakom Nutritionsfakta.se, som är en kunskapsportal på nätet. Den innehåller nya forskningsrön och sammanfattande översikter skrivna av aktiva forskare inom specifika områden. Syftet med portalen är att bidra till en saklig samhällsdiskussion om mat och hälsa, förbättra förutsättningarna för en god folkhälsa och underlättar innovationer inom mat-hälsaområdet genom att

  • sammanfatta aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet
  • sätta nya rön om mat och hälsa i ett sammanhang
  • erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad information och diskussion om aktuella nutritionsfrågor

Besök sidan här