Den 1 september kl. 10.15, rum K:B, försvarar Noor Liyana Yusof sin avhandling: Vacuum impregnation of spinach tissue: metabolic consequences and their potential industrial applications. Opponent är Dr. Antonio Derossi från Department of Food Science, University of Foggia, Italy.