Den 29 april disputerade Helena Lindh på sin avhandling: Sustainable Packaging of Organic Food Myth or Reality? En av avhandlingens viktiga slutsatser är att förpackningar kan ha en viktig funktion sett ur de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiven. Avhandlingen kan laddas hem här