Elinor Hallström vid enheten för Miljö- och Energisystem på LTH har nyligen disputerat på sin avhandling “Sustainable nutrition – Opportunities, risks & uncertainties from environmental and health perspectives”. Avhandlingen behandlar både potentialer och begränsningar för hur kostförändringar kan bidra till långsiktigt hållbara livsmedelssystem. Avhandlingen är nedladdningsbar via följande länk:

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7766339&fileOId=7766343

8 Elinor Hallstro╠êm 

Elinor Hallström på enheten för Miljö- och Energisystem