Linda Ekström, LiFT-doktorand (Livsmedelsproduktion med Framtiden Teknologier) vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Kemicentrum, disputerar på avhandlingen ”Tailoring the course of postprandial glycaemia to bread: On the importance of viscous dietary fibre for acute and semi-acute glucose tolerance and appetite”. Avhandlingen försvaras den 29 mars 2017, kl 09:15, in sal E:C, på IKDC, Sölvegatan 26, Lund. Avhandlingen kan laddas hem här