Den 29 september disputerar Hisfazilah Saari i livsmedelsteknik på avhandlingen ”Starch stabilized Pickering emulsions. Colloidal starch particles and their effects on emulsion properties.” Disputation äger rum på Kemicentrum, föreläsningssal B, kl 10.15-12

Den 6 oktober disputerar Kataneh Aalaei i livsmedelsteknik på avhandlingen ”Processing and Storage stability of Skim Milk Powder. Monitoring Early and Advanced Stages of the Maillard Reaction.” Disputationen äger rum  kl 10.15-12 på Kemicentrum, föreläsningssal B.

Den 27 oktober disputerar Meghan Cridland i etnologi på avhandlingen ”May contain traces of” An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet. Disputationen äger rum på LUX, sal C:121 kl 10.15-12.

Samtliga avhandlingar finns tillgängliga via länkarna i nyheten, eller via www.lup.lub.lu.se