Nu har regeringen lanserat sin nya livsmedelsstrategi som skall bidra till att göra svensk livsmedelsproduktion mera hållbar och konkurrenskraftig. Det övergripande målet för strategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. För att uppnå målet fokuseras på tre områden: Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation. Strategin kan laddas hem här.

Parallellt med det nationella arbetet har en regional livsmedelsstrategi för Skåne utarbetats. Under år 2016 formulerades en ”Inriktning för Skånes livsmedelsstrategi 2030”, och under första delen av år 2017 ska kompletterande analys, indikatorer och aktörernas handlingsplaner tas fram. I projektgruppen för strategin är Lunds universitet representerade av Håkan Jönsson och Annika Olsson. Läs mer.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterar livsmedelsstrategin. Bild från Regeringen.se