Lunds universitet är partner i projektet “Developing food innovation capacity in the South Baltic Region”,  som skall utveckla innovationskapaciteten hos små och medelstora livsmedelsföretag i ”South Baltic”, regionerna kring södra delen av Östersjön. Projektet skall brygga broar mellan företag, universitet och offentlig sektor, bland annat genom att anordna ”innovation camps” och ”cross-border conferences”. Projektet leds av University College Själland och har deltagare från Danmark, Sverige, Tyskland, Polen och Litauen. Det skall pågå under åren 2017-2020, har en total budget på 2 milj Euro och finansieras av deltagarna och Interreg South Baltic.

Main page