Projektet Open Lab Skåne har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är en unik möjlighet för småföretag och ska främja utvecklingsprojekt genom att öppna upp laboratorier och tillhandahålla utrustning och kompetens inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi.

Open Lab Skåne är ett treårigt samverkansprojekt mellan Biofilms – Research Center for Biointerfaces vid Malmö högskola, Institutionen för Livsmedelsteknik vid Lunds universitet och SmiLe Incubator i Lund. Projektet startade den 1 april 2017 och har en budget på drygt 13 miljoner kronor, varav hälften kommer från samverkansparterna samt Region Skåne. Tillsammans kommer parterna skapa en unik arena för innovativa företag, som behöver komplettera sina interna resurser. Läs mer