ScanOat – Havre nästa stora svenska exportvara

16-03-2017 11:27

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) ger 100 miljoner kronor till ett nytt forskningscenter vid Lund universitet. Samordnare för centret, professor Leif Bülow, får bidraget för att etablera ScanOat som ett ”industriellt forskningscentrum som ska samordna industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling”. ”Syftet är att utveckla nya havre-baserade produkter som kan odlas industriellt och har goda hälsoeffekter. Projektet sker i samarbete med Lunds tekniska högskola, SLU, Lantmännen, Oatly och Swedish Fiber”, skriver SSF.

Havre passar i Sverige. ”Havre är en av få grödor som Sverige kan konkurrera med internationellt, vårt klimat och våra jordar är perfekta för havre medan nästan allt annat är hårt utsatt av vårt klimat”, säger Leif Bülow i en intervju i Dagens Nyheter. Läs mer: http://stratresearch.se/pressmeddelande/400-miljoner-till-forskningscentra/

http://www.kilu.lu.se/nyheter-kilu/visa/article/100-miljoner-till-forskning-om-havre/

https://www.dn.se/ekonomi/100-miljoner-till-forskning-om-havre/

Food Innovation for a Healthy Future

16-03-2017 11:25

Welcome to Food Innovation for a Healthy Future – a seminar hosted by the Antidiabetic Food Centre (AFC). The programme presents some selected innovations in the healthy food area – two concepts based on advanced added health value and two concepts based on system innovation. Two of these are the result of research within AFC. Link to the program here.

Food Science Sweden

16-03-2017 11:22

Food Science Sweden går nu in i en fortsättningsperiod. Under den första fasen 2013–2017 bestod nätverksorganisationen av Chalmers, LTH, SLU och SP Food and Bioscience/RISE. Under den kommande perioden utökas gruppen med Örebro universitet. Food Science Sweden 2017–2019, som undertecknades av representanterna i februari, siktar mot att vitalisera och stärka den svenska livsmedelsforskningen ”genom att ett gemensamt förslag till forskningsprogram tas fram till 2018 i samverkan med industrier, myndigheter och samhället i stort”. Man menar att ”Forskningsprogrammet identifierar, prioriterar och stärker Sveriges inom- och tvärvetenskapliga forskning i livsmedelskunskap och angränsande områden.”

Budgeten för arbetet, där också forskarskolan LiFT (Livsmedelsproduktion med Framtidens Teknologier) ingår, är 3 miljoner kronor under en treårsperiod till vilken parterna samt Livsmedelsföretagen bidrar. För mer information kontakta koordinatorn för LIFT Anna Ström, anna.strom@chalmers.se

Nya livsmedelsstrategier

16-03-2017 11:20

Nu har regeringen lanserat sin nya livsmedelsstrategi som skall bidra till att göra svensk livsmedelsproduktion mera hållbar och konkurrenskraftig. Det övergripande målet för strategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. För att uppnå målet fokuseras på tre områden: Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation. Strategin kan laddas hem här.

Parallellt med det nationella arbetet har en regional livsmedelsstrategi för Skåne utarbetats. Under år 2016 formulerades en ”Inriktning för Skånes livsmedelsstrategi 2030”, och under första delen av år 2017 ska kompletterande analys, indikatorer och aktörernas handlingsplaner tas fram. I projektgruppen för strategin är Lunds universitet representerade av Håkan Jönsson och Annika Olsson. Läs mer.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterar livsmedelsstrategin. Bild från Regeringen.se

GoFood 2017

16-03-2017 11:16

För andra året i rad anordnas den globala konferensen kring Food Safety. Konferensen anordnas av Lunds universitet och DTU i Köpenhamn och bakom konferensen finns en samarbetsgrupp från LU, DTU, The Hong Kong Polytechnic Universite och University of Bologna. Talare från hela världen deltar, bl.a. från WHO (World Health Organization), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), BFR (Bundesinsitut für Risikobewertung/Federal Institute for Risk Assessment), EU (European Union)

EIT (European Institute of Innovation and Technology), UNOPS (United Nations Office for Project Services), EFSA (European Food Safety Authority), CFSAN (Center for Food Safety and Applied Nutrition). Representanter från ett stort antal universitet från hela världen deltar också. På programmet står bl.a. tematiska break out sessions kring: sustainability, packaging, e-commerce, retail, logistics, oats, olive oil, animal feed samt students’ session. För information och registrering se: http://www.lufo.lu.se/gofood2017/

Stort intresse för Män och mat

16-03-2017 11:14

Som bidrag till Lunds universitets jubileumsfirande genomförde LUFO ett seminarium den 8 mars på temat ”Män och mat”. Marcus Klasson från Ekonomihögskolan talade bland mycket annat om nya papparoller för surdegsbakande foodies, och Nicklas Neumann från Uppsala universitet bidrog med en analys av skillnader i jämställdhet mellan hemmamatlagning och professionell matlagning. Åsa Håkansson från Institutionen för Livsmedelsteknik talade om hur sambanden mellan kost och hälsa delvis är kopplade till kön och Eric Hallberg avslutade med en exposé över havslevande djurs fascinerande sätt att skapa och ändra kön. Arrangemanget fick stort intresse från media, både radio och tidningar var på plats.

Illustration: Charlotta Lindqvist

Nya publikationer från AgriFood Economics Centre

16-03-2017 11:10

AgriFood publicerar fortlöpande samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling på uppdrag av regeringen. Två aktuella publikationer är

Innovation på landsbygden – uppkomst och spridning av nya idéer i glesa miljöer.

I rapporten studeras innovationsverksamhet på landsbygden. Framförallt diskuteras hur innovationsnivån på landsbygden kan mätas, hur spridningen av innovationer går till samt om skillnader mellan stads- och landsbygdsmiljöer kan tänkas påverka statens roll i att stödja innovationsverksamhet.

Nya stöd till natur- och kulturmiljöer – vad kan vi lära av andra?

Riksantikvarieämbetet har börjat utarbeta nya stöd för kultur- och naturmiljöer. AgriFood Economics Centre bidrar till detta arbete genom att undersöka exempel på alternativa stödformer inom miljöområdet.

Ny avhandling

16-03-2017 11:06

Linda Ekström, LiFT-doktorand (Livsmedelsproduktion med Framtiden Teknologier) vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Kemicentrum, disputerar på avhandlingen ”Tailoring the course of postprandial glycaemia to bread: On the importance of viscous dietary fibre for acute and semi-acute glucose tolerance and appetite”. Avhandlingen försvaras den 29 mars 2017, kl 09:15, in sal E:C, på IKDC, Sölvegatan 26, Lund. Avhandlingen kan laddas hem här

Elektrifierad basilika för bättre smak

16-03-2017 10:58

Torkade bladkryddor är sällan särskilt upphetsande vare sig i smak eller färg. Men nu har forskare vid institutionen för Livsmedelsteknik upptäckt en ny metod för att förbättra kvaliteten. Genom att behandla kryddorna med PEF-teknik (Pulsed Electric Field) håller sig porerna öppna, vilket förkortar torktiden och bidrar till att aromer och färg bevaras bättre. Framgångsrika försök har gjorts med basilika, och nu står även andra bladkryddor, som dill, på tur. Läs mer om forskningen bakom här.

Kladdkaka för alla

16-03-2017 10:55

Hur gör man en kladdkaka som även veganer och glutenallergiker kan njuta av, det vill säga utan ägg och vetemjöl? Tre kurskamrater på Institutionen för Livsmedelsteknologi har löst problemet, men receptet är ännu så länge hemligt.

”Kunskapen skulle även kunna användas inom vanligt matbröd”, menar Jitesh Jayakumar från Indien, Anna Telfser från Italien och Iliana Karasa från Grekland som står bakom receptet. SVT har uppmärksammat projektet som förhoppningsvis leder till många chokladdrypande kladdkakor i framtiden.