PIC-LI:s intensivkurs Processreglering genomfördes på Örenäs Slott i Skåne 19-22 november.

 

Kursdeltagarna kom från både industri och universitet och fick lära sig att välja reglerstruktur för att styra olika typer av processer och att ställa in regulatorparametrar. Övningar med datorsimuleringar och ett studiebesök på Perstorp AB kompletterade teorin. Kursen är den andra delkursen i PIC-LI:s magisterprogram i Processindustriledning och kommer följas av en kurs i optimering av produktion och supply chain under vårterminen.