Den 1 juni beslutade regeringen om ett åtgärdspaket kopplat till handlingsplanen för livsmedelsstrategin. De fyra åtgärderna, som tillsammans omfattar 78 miljoner kronor, syftar till att stärka forskningen och öka innovationskraften inom den svenska livsmedelssektorn. Åtgärderna är:

  • Ett Nationellt forskningsprogram för livsmedel
  • Forskarskola för industridoktorander
  • Utveckla inkubation i livsmedelskedjan
  • Etablering av en arena för livsmedelssektorn

Den enskilt största posten gäller forskning, där forskningsrådet Formas tilldelas 50 miljoner kronor under perioden 2017–2019 för att ta fram ett långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsprogram för livsmedelssektorn. Läs mer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht