LUFO och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet bjuder in till seminarier på temat: Vilka utmaningar står livsmedelssektorn inför och hur kan forskningen möta näringslivets framtida behov? Hur kan livsmedelsforskningen bli mera relevant för näringslivet och hur kan näringslivet få bättre kontakt med forskarna? Företrädare för de stora livsmedelskedjorna i Sverige har visat intresse för vad forskare vid Lunds universitet kan bidra med. Vid tre tillfällen ges nu möjligheten att lyssna på vilka utmaningar detaljhandeln står för inför framtiden och inleda en dialog kring samarbete.

Karolina Hagberg, Affärsområdesdirektör Inköp & Kategori Coop Sverige Tid: 28/10 kl. 10-12 Lokal: EC 3:210

Anders Strålman, VD Axfood Tid: 2/11 kl. 16-18,  Lokal: EC 3:207

Petra Albuschus, HR-direktör ICA-gruppen Tid: 30/11 kl. 16-18 Lokal: EC 3:207

Seminarierna äger rum på Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund. Anmälan senast en vecka innan varje möte till: info@lufo.lu.se