Åsa Håkansson, Caroline Linninge och Marilyn Rayner har tilldelats vardera 400 000 ur stiftelsen Dr Per Håkanssons fond. Priserna delas ut till unga forskare med inriktning mot hälsa och kost. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

Phåkannson