Irene Carvalho vid institutionen för Livsmedelsteknik, LTH, har lagt fram sin avhandling ”Technological aspects of preparing porridges made from local crops in Mozambique”.

 

Porridge

Avhandlingen bidrar med en ökad förståelse för hur konsistens och formulering av en nutritionellt anpassad gröt för barn i utvecklingsländer som avvänjs från bröstmjölk kan optimeras. Detta har gjorts genom att studera hur en mix av lokala råvaror, som finns att köpa till överkomligt pris, kan användas för att tillverka gröt med hög energidensitet och högt innehåll av provitamin A.

 

Om du är intresserad kan du läsa mer här: Irene Carvalho Technological Aspects of Preparing Porridges made from Local Crops in Mozambique