Ingegerd Sjöholm och Karolina Östbring från Institutionen för Livsmedelsteknik talade på ett frukostseminarium anordnat av LUBIRC om ”Transforming food waste into a resource”, dvs. hur matavfall från livsmedelsindustrin kan användas som råvara till nya värdeförhöjda produkter.

LUBIRC, som står för Lund University Biobased Industry Research Centre, arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer för biobaserade råvaror och biotekniska produktionsmetoder, allt för att resultaten ska omsättas på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt med sikte på att Sverige ska få en hållbar bioekonomi.

lubirc